Historia

WYBIERZ INTERESUJĄCĄ HISTORIE. Historia Polonii w Vancouver, Historia-żeglarzy, Historia-autora.